"ברכות לגידול המנדרינות הטובות בעולם"

כך כתב לנו צרכן שכל כך התלהב מאורי שקנה במרכז קניות בקנדה. מנדרינה אורי עושה לחקלאי ישראל נחת רב! שם עולמי של גידול פירות הטובים בעולם.

"
I discovered Orri Jaffa mandarins at the Italian Centre in Edmonton, Canada a couple of weeks ago. They are wonderful! These are going to be my go-to oranges/mandarins. The fact they are grown in Israel makes them even more special! Congratulations on growing the best mandarins in the world.

Brian Peel"