גאים במוניטין העולמי של מנדרינה "אורי" .

מקבלים הודעות נואשות של צרכנים המחפשים "אורי" …

From: Jennie.com>

18/2/2023

Message Body:
Hello, I live in Auburn, Alabama. I ended up eating "Orri" as a dessert after dinner at a restaurant. My family fell in love with the delicious taste of "Orri."
Could you tell me where I can buy "Orri" in my area? I'm inquiring on the website because I couldn't find it even if I looked it up. Please I beg you. I really want to eat it.